برگزاری کلاس آموزش داوری

کلاس آموزش و بازآموزی داوری کاراته روزجمعه 29 شهریورماه 1392 برگزار می گردد .

به گزارش روابطعمومی سبک شوتوکان ریوبوکای استان اصفهان دومین کلاس بازآموزی داوری کاراتهبا تدریس استاد رمضانی مقدمریاست محترم سبک در استان اصفهانبرگزار می گردد .

زمان : روز جمعه مورخ 29 شهریور ماه 1392 ساعت 9 صبح

مکان : باشگاه کاراته خانه اصفهان

ورودی و ثبت نام بمبلغ 5000 تومان

تلفن هماهنگی   09135426998

امیر هدایتی مقدم

روابط عمومی سبک شوتوکان ریوبوکای استان اصفهان

/ 0 نظر / 3 بازدید