کلاس واستاژ مقدماتی داوری کاراته آقایان برگزار شد

پس ازآن کارگاه عملی داوری برای شرکت کنندگان برگزار گردید .که درآن داوری کومیته و کاتا به طور عملی کار شد.

 در ادامه به پرسش های شرکت کنندگان پاسخ داده شد ودرپایان آزمون آزمایشی جهت آشنائی شرکت کنندگان با چگونگی آزمون داوری برگزار گردید.

ونتیجه آن اعلام گردید

 دراین کلاس تعداد 25 نفرهنر آموز شرکت داشتند

کلاس در ساعت 13:30 به کار خود پایان داد.

چشم براه برنامه های ما در آینده بسیار نزدیک باشید

 

/ 0 نظر / 32 بازدید