انتصاب ها در سبک شوتوکان آسای ریو ایران

آقای مجید رمضانی مقدم به عنوان نایب رئیس و آقای جواد باقریان به عنوان رئیس کمیه مربیان سبک برگزیده شدند.

 در دومین مسابقات کشوری سبک شوتوکان آسای ریو ایران طی مراسمی حکم های آقایان مجید رمضانی مقدم به عنوان نایب رئیس و  جواد باقریان به عنوان رئیس کمیه مربیان سبک توسط آقای علی باهر اسکویی رئیس سبک در ایران و عضو جهانی کمیته فنی سبک به آنان داده شد.

/ 0 نظر / 53 بازدید