یاد استاد گرامی باد

درود بیکران بر روان پاک استاد بزرگم روانشادجناب سن سی مصطفی سلطانی بنیانگذار کاراته استان اصفهان درروز استاد و آموزگاراز یکتای بی همتا شادی هرچه بیشترروان آن مرد بزرگ راخواهانم.

/ 0 نظر / 37 بازدید