کلاس پایانی دوره کامل کمک های اولیه و آسیب های ورزشی

سپس استاد صالحی به پرسش های مربیان محترم حاضر در کلاس  پاسخ  های لازم را دادند.این کلاس در ساعت20   پایان یافت .

از شرکت کنندگان ارجمند خواستاریم تا پایان وقت اداری روز شنبه 4/3/92 مدارک لازم راجهت صدور گواهینامه تحویل نمایند.

بزودی برنامه کلاسی دیگرازاین سبک به آگاهی خواهد رسید

/ 0 نظر / 10 بازدید