تمام عمر طول خواهد کشید تا کاراته را فرا گیرید، برای کاراته هیچ محدودیتی وجود ندارد ...اندرزهای بیست‌گانه فوناکوشی سن سی

ASAI SHOTOKAN ASSOCIATION INTERNATIONAL
شوتوکان آسای ریو
زندگی روزانتان را وقف کاراته کنید تا به رازهای زیبای درون آن پی ببرید.....اندرزهای بیست‌گانه فوناکوشی سن سی
شوتوکان آسای ریو
خوش آمدید
ماواشی گری کلاسیک
یوکو توبی گری
مای گری
اوشیرو اوراماواشی گری
یوکوگری که کومی
ماواشی گری

 

درست پنجاه سال پیش به سال 1343 کاراته ایران از یک زیر زمین 40 متری  درخیابان بهار شمالی (تهران) ازآن پرفسور منوچهر وارسته پدر بنیانگذار کاراته ایران سن سی فرهاد وارسته آغاز شد، در آن روزها تمامی سرمایه کاراته ایران و تعداد ورزشکاران نخستینش از انگشتان دو دست بیشتر  نمی شد.
کاراته ایران در این نیم قرن فراز و فرودها و اشکها و لبخندهای زیادی به خود دیده است که شرح و تفسیرش در این مختصر نمی گنجد هر چند پیش از این از سیر تاریخی و آن بسیار سخن گفته ایم.
خوشبختانه بنیانگذار کاراته ایران و بسیاری از پیشتازان نخستینش در هنوززنده اند و می توانند از آنچه در طول نیم قرن گذشته بر این رشته ورزشی رفته است را موشکافانه و دردمندانه به نوشتار در آورده و باز گویند ، چرا که کاراته ما امروز از فقر فرهنگی ،تاریخی و... بسیار رنج می برد .
آرزوی عمری بلند برای تک تک این بزرگواران دارم... اوس

برگرفته ازصفحه فیس بوک سن سی رضارشیدنیا

 

جواد باقریان
رئیس کمیته مربیان سبک آسای ریو ایران
اندرزهای فوناکوشی سن سی
آسای سن سی
نوشتارهای پیشین
دیگر افزارگان???? ???? ???? ????? ?????

Site Translator - برگرداننده تارنگار