تمام عمر طول خواهد کشید تا کاراته را فرا گیرید، برای کاراته هیچ محدودیتی وجود ندارد ...اندرزهای بیست‌گانه فوناکوشی سن سی

ASAI SHOTOKAN ASSOCIATION INTERNATIONAL
شوتوکان آسای ریو
زندگی روزانتان را وقف کاراته کنید تا به رازهای زیبای درون آن پی ببرید.....اندرزهای بیست‌گانه فوناکوشی سن سی
شوتوکان آسای ریو
خوش آمدید
ماواشی گری کلاسیک
یوکو توبی گری
مای گری
اوشیرو اوراماواشی گری
یوکوگری که کومی
ماواشی گری

لیست دفترچه های داوری موجود در هیات کاراته استان

 

برای کسب اطلاعات بیشتر باجناب سن سی رمضانی مقدم دبیر ارجمندکمیته داوران هیات کاراته استان تماس بگیرید.

برای دیدن لیست روی دنباله نوشتارکلیک کنید


لیست دفترچه های داوری موجود در هیات کاراته استان اصفهان

درجه کنونی در دفترچه داوری

نتیجه

درجه پیشین

نام و نام خانوادگی

ردیف

JC

قبول

-------

وحیدخورشیدپور

1

RB

قبول

RC

مجیدافیون زاده

2

JB

مردود

JB

علیرضاجزینی

3

JA

قبول

JB

داریوش محمدی

4

JA

قبول

JB

حسین سعیدی

5

JB

قبول

JC

امیرحسین بهشادوند

6

RC

قبول

JA

علی شاه محمدی

7

JA

قبول

JB

رسول اعتباری

8

RC

قبول

JA

ذبیح اله کریمی افشار

9

JB

مردود

JB

اصغر زارع

10

RA

قبول

RB

عباس احمدی

11

JC

قبول

--------

کریم متقی

12

RC

قبول

JA

مهدی افیون زاده

13

RB

قبول

RC

خدایار موذنی

14

RB

قبول

RC

امین رحیمی

15

RB

قبول

RC

بختیار عظیمی

16

RC

قبول

JA

محمد علی مهرجو

17

JA

مردود

JA

احمد انصاری پور

18

JB

قبول

JC

محمد رضا حقیقی

19

JB

قبول

JC

سید محسن طباطبائی

20

JA

مردود

JA

بهرام رئیسی پور

21

RC

مردود

RC

احمد موذنی

22

JB

قبول

JC

محمود محمدی

23

RA

قبول

RB

حسن طحانی

24

JB

قبول

JC

فرزاد پرمایه

25

RB

قبول

RC

مسعود حاتمی

26

JB

قبول

JC

سعید کیانی

27

JA

مردود

JA

نصرت اله مروی

28

JB

قبول

JC

کامران باقری

29

JB

قبول

JC

علی عابدی

30

JA

قبول

JB

مصطفی سعیدی

31

JC

قبول

--------

محمد علی مانیان

32

RC

قبول

JA

سهراب عبدالهی

33

JA

قبول

JB

یزدان جعفری

34

ردیف

نام و نام خانوادگی

درجه کنونی

درجه پیشین

نتیجه کلی

1

زهرا مراد جانی

RB

RB

مردود

2

زهره جمالزاده

RC

JA

قبول

3

فهیمه بخشی

JA

JB

قبول

4

مرضیه رمضانی

JB

JC

قبول

5

فهیمه شرفی

RB

RC

قبول

6

نسیم تقی زاده

JB

JC

قبول

7

ندا جدیدی

JB

JC

قبول

8

فرناز رواخواه

RC

JA

قبول

9

شهربانو کاکایی

RA

RB

قبول

10

فرزانه حمزه

RB

RC

قبول

11

سهیلا سید قلعه

RA

RB

قبول

12

سمانه حبیبی

RB

RC

قبول

13

مریم عمو نبی

RB

RB

مردود

14

آمنه داستانپور

JA

JA

مردود

15

مژگان خورشیدپور

JC

-

قبول

16

مرضیه ایزدی

JC

-

قبول

17

فاطمه صادقی

JC

-

قبول

18

فاطمه بیگی

JC

-

قبول

19

حمیده کریمی

JC

-

قبول

20

مائده موسوی

JC

-

قبول

21

عاطفه سلیمانی

JC

-

قبول

22

اعظم میرزائیان

JC

-

قبول

23

اکرم میرزائیان

JC

-

قبول

24

پویا صباحی زاده

JB

JC

قبول

25

زهرا سید محمدی

RA

RB

قبول

26

رضوان میرزائی

RC

JA

قبول

27

فتانه بدری زاده

JA

JB

قبول

28

فرشته محمدی

JB

JC

قبول

29

آزاده قنبریان

JB

JB

مردود

30

راضیه طاهری

JB

JC

قبول

31

شهین آذری

JC

-

قبول

32

رضوان ایسوندی

JC

-

قبول

33

فاطمه دهقانی

JB

JB

مردود

34

نسرین شیخ رمضانی

JB

JC

قبول

35

مریم خرسندی

RC

JA

قبول

36

مریم زارع

JB

JC

قبول

37

الهام صالحی

JC

-

قبول

38

مریم وحید

RA

RB

قبول

39

آزاده اخوان

RC

JA

قبول

40

مرضیه کمالی

RB

RC

قبول

 

41

معصومه رستمی

RB

RC

قبول

 

42

الهام خداپرست

RB

RC

قبول

 

43

ندا یزدانی

RA

RB

قبول

 

44

سمیرا اسماعیلی

JB

JC

قبول

 

45

عاطفه کریمی

JC

-

قبول

 

46

سمیه نمازیان

JB

JB

مردود

 

47

محترم آقابابائیان

JB

JB

مردود

 

48

سمیرا حیدری

JC

-

قبول

           

 

 

 

جواد باقریان
رئیس کمیته مربیان سبک آسای ریو ایران
اندرزهای فوناکوشی سن سی
آسای سن سی
نوشتارهای پیشین
دیگر افزارگان???? ???? ???? ????? ?????

Site Translator - برگرداننده تارنگار