تمام عمر طول خواهد کشید تا کاراته را فرا گیرید، برای کاراته هیچ محدودیتی وجود ندارد ...اندرزهای بیست‌گانه فوناکوشی سن سی

ASAI SHOTOKAN ASSOCIATION INTERNATIONAL - IRAN
انجمن جهانی کاراته شوتوکان آسای ریو ایران
زندگی روزانتان را وقف کاراته کنید تا به رازهای زیبای درون آن پی ببرید.....اندرزهای بیست‌گانه فوناکوشی سن سی
شوتوکان آسای ریو ایران
خوش آمدید
ماواشی گری کلاسیک
یوکو توبی گری
مای گری
اوشیرو اوراماواشی گری
یوکوگری که کومی
ماواشی گری
بایگانی تارنگار

به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان اصفهان شورای داوران آن هیات بعد از ظهر روزدوشنبه 28/5/92 با حضور جناب شی هان مردانی مسئول کمیته داوران وآقایان مجید رمضانی مقدم ،مرتضی علی خاصی ،سعید فیروزفر ،امیر مهدوی ،مهدی اسفندیاری ،مصطفی شاکرین،رحمت الله آقایی و خانم مرجان دستجردی در محل دفتر هیات تشکیل جلسه دادند.دراین جلسه پیرامون مسائل ومشکلات داوری بحث وگفتگو شد و آقای مجید رمضانی مقدم به سمت دبیر شورای داوران استان انتخاب گردید.ومقرر شد در آینده ای بسیار نزدیک جلسه ای با تمامی داوران استان برگزار گردد

انتخاب شایسته استاد مجید رمضانی مقدم به سمت دبیری کمیته داوران استان اصفهان را شاد باش گفته و تندرستی وپیروزی روز افزون ایشان را از آفریدگار یکتا خواستاریم

جواد باقریان
اندرزهای فوناکوشی سن سی
آسای سن سی
نوشتارهای پیشین
دیگر افزارگان???? ???? ???? ????? ?????

Site Translator - برگرداننده تارنگار