تمام عمر طول خواهد کشید تا کاراته را فرا گیرید، برای کاراته هیچ محدودیتی وجود ندارد ...اندرزهای بیست‌گانه فوناکوشی سن سی

ASAI SHOTOKAN ASSOCIATION INTERNATIONAL
شوتوکان آسای ریو
زندگی روزانتان را وقف کاراته کنید تا به رازهای زیبای درون آن پی ببرید.....اندرزهای بیست‌گانه فوناکوشی سن سی
شوتوکان آسای ریو
خوش آمدید
ماواشی گری کلاسیک
یوکو توبی گری
مای گری
اوشیرو اوراماواشی گری
یوکوگری که کومی
ماواشی گری

 

 

جناب شی هان رمضانی مقدم ،کسب مقام سوم کشوری کاتا درسومین دوره مسابقات قهرمانی پیشکسوتان کشوررا به شما وجامعه کاراته استان اصفهان شاد باش گفته و تندرستی و پیروزی روزافزون شما را از آفریدگار توانا خواستاریم.

با احترام:

روابط عمومی سازمان جهانی شوتوکان ریوبوکای کاراته دوایران

جواد باقریان

جواد باقریان
رئیس کمیته مربیان سبک آسای ریو ایران
اندرزهای فوناکوشی سن سی
آسای سن سی
نوشتارهای پیشین
دیگر افزارگان???? ???? ???? ????? ?????

Site Translator - برگرداننده تارنگار