تمام عمر طول خواهد کشید تا کاراته را فرا گیرید، برای کاراته هیچ محدودیتی وجود ندارد ...اندرزهای بیست‌گانه فوناکوشی سن سی

ASAI SHOTOKAN ASSOCIATION INTERNATIONAL
شوتوکان آسای ریو
زندگی روزانتان را وقف کاراته کنید تا به رازهای زیبای درون آن پی ببرید.....اندرزهای بیست‌گانه فوناکوشی سن سی
شوتوکان آسای ریو
خوش آمدید
ماواشی گری کلاسیک
یوکو توبی گری
مای گری
اوشیرو اوراماواشی گری
یوکوگری که کومی
ماواشی گری

کلاس پایانی دوره کامل کمک های اولیه و آسیب های ورزشی در ساعت 17 روز سه شنبه 31 اردیبهشت ماه 92 برگزار شد.

 

 

در این کلاس جناب استاد صالحی آموزشگر ارجمند جمعیت هلال احمراستان اصفهان آموزش را باموضوع شکستگی های استخوانی و دررفتگی های مفصل ها آغاز نمودند.ودیگر مطلب های آموزش داده شده عبارت بودند از : مشکلات سیستم اسکلتی عضلانی، چگونگی آتل بندی،لیست مسکن های مورد استفاده در این موارد،پیچ خوردگی ، کوفتگی ،انواع آمپولها وروش تزریق با توجه به مشخصات نوشته شده بر روی آنها وآموزش تزریقات.


سپس استاد صالحی به پرسش های مربیان محترم حاضر در کلاس  پاسخ  های لازم را دادند.این کلاس در ساعت20   پایان یافت .

از شرکت کنندگان ارجمند خواستاریم تا پایان وقت اداری روز شنبه 4/3/92 مدارک لازم راجهت صدور گواهینامه تحویل نمایند.

بزودی برنامه کلاسی دیگرازاین سبک به آگاهی خواهد رسید

جواد باقریان
رئیس کمیته مربیان سبک آسای ریو ایران
اندرزهای فوناکوشی سن سی
آسای سن سی
نوشتارهای پیشین
دیگر افزارگان???? ???? ???? ????? ?????

Site Translator - برگرداننده تارنگار