تمام عمر طول خواهد کشید تا کاراته را فرا گیرید، برای کاراته هیچ محدودیتی وجود ندارد ...اندرزهای بیست‌گانه فوناکوشی سن سی

ASAI SHOTOKAN ASSOCIATION INTERNATIONAL
شوتوکان آسای ریو
زندگی روزانتان را وقف کاراته کنید تا به رازهای زیبای درون آن پی ببرید.....اندرزهای بیست‌گانه فوناکوشی سن سی
شوتوکان آسای ریو
خوش آمدید
ماواشی گری کلاسیک
یوکو توبی گری
مای گری
اوشیرو اوراماواشی گری
یوکوگری که کومی
ماواشی گری

برگزاری نخستین جلسه هماهنگی سبک شوتو کان ریوبوکای درسال 92

بعداز ظهر امروز سه شنبه 27 فروردین ماه 1392 نخستین جلسه هماهنگی سبک شوتو کان ریوبوکای با حضور ریاست محترم سبک در استان جناب استاد رمضانی مقدم ودبیر محترم سبک جناب استاد باقریان و مسئولین محترم کمیته ها برگزار گردید. در این جلسه نخست از عملکرد بسیار خوب تمامی مسئولین کمیته هادر سال گذشته توسط استاد رمضانی مقدم و استاد باقریان قدر دانی و سپاسگزاری گردید. سپس درباره  تقویم ورزشی  سال جاری   گفتگو  وتصمیم گیری شد. در این جلسه جناب آقای مهندس مهران طالبیان به سمت مسئول کمیته هماهنگی توسط   جناب استاد رمضانی مقدم منصوب گردیدند.

 روابط عمومی سبک شوتوکان ریو بوکای استان اصفهان

امیر هدایتی مقدم

جواد باقریان
رئیس کمیته مربیان سبک آسای ریو ایران
اندرزهای فوناکوشی سن سی
آسای سن سی
نوشتارهای پیشین
دیگر افزارگان???? ???? ???? ????? ?????

Site Translator - برگرداننده تارنگار