تمام عمر طول خواهد کشید تا کاراته را فرا گیرید، برای کاراته هیچ محدودیتی وجود ندارد ...اندرزهای بیست‌گانه فوناکوشی سن سی

ASAI SHOTOKAN ASSOCIATION INTERNATIONAL - IRAN
انجمن جهانی کاراته شوتوکان آسای ریو ایران
زندگی روزانتان را وقف کاراته کنید تا به رازهای زیبای درون آن پی ببرید.....اندرزهای بیست‌گانه فوناکوشی سن سی
شوتوکان آسای ریو ایران
خوش آمدید
ماواشی گری کلاسیک
یوکو توبی گری
مای گری
اوشیرو اوراماواشی گری
یوکوگری که کومی
ماواشی گری
بایگانی تارنگار

کلاس آموزش تغذیه

 

سبک شوتوکان ریوبوکای در نظر دارداولین کلاس آموزشی خودرا در سال 1392 در تاریخ آدینه سی فروردین ماه سال جاری با عنوان کلاس آموزش تغذیه بویژه تغذیه ورزشی در خانه کاراته جهت آقایان و خانم ها از تمامی سبک هابرگزار نماید.

 

شرکت برای همگان آزاد و رایگان می باشد

 

زمان: آدینه30/1/1392ساعت  9:30

مکان: اصفهان بلوار کشاورز خیابان کشاورزی سالن خانه کاراته.

 

 

جواد باقریان
اندرزهای فوناکوشی سن سی
آسای سن سی
نوشتارهای پیشین
دیگر افزارگان???? ???? ???? ????? ?????

Site Translator - برگرداننده تارنگار