تمام عمر طول خواهد کشید تا کاراته را فرا گیرید، برای کاراته هیچ محدودیتی وجود ندارد ...اندرزهای بیست‌گانه فوناکوشی سن سی

ASAI SHOTOKAN ASSOCIATION INTERNATIONAL
شوتوکان آسای ریو
زندگی روزانتان را وقف کاراته کنید تا به رازهای زیبای درون آن پی ببرید.....اندرزهای بیست‌گانه فوناکوشی سن سی
شوتوکان آسای ریو
خوش آمدید
ماواشی گری کلاسیک
یوکو توبی گری
مای گری
اوشیرو اوراماواشی گری
یوکوگری که کومی
ماواشی گری

آقای مجید رمضانی مقدم به عنوان نایب رئیس و آقای جواد باقریان به عنوان رئیس کمیه مربیان سبک برگزیده شدند.

 در دومین مسابقات کشوری سبک شوتوکان آسای ریو ایران طی مراسمی حکم های آقایان مجید رمضانی مقدم به عنوان نایب رئیس و  جواد باقریان به عنوان رئیس کمیه مربیان سبک توسط آقای علی باهر اسکویی رئیس سبک در ایران و عضو جهانی کمیته فنی سبک به آنان داده شد.

جواد باقریان
رئیس کمیته مربیان سبک آسای ریو ایران
اندرزهای فوناکوشی سن سی
آسای سن سی
نوشتارهای پیشین
دیگر افزارگان???? ???? ???? ????? ?????

Site Translator - برگرداننده تارنگار