تمام عمر طول خواهد کشید تا کاراته را فرا گیرید، برای کاراته هیچ محدودیتی وجود ندارد ...اندرزهای بیست‌گانه فوناکوشی سن سی

ASAI SHOTOKAN ASSOCIATION INTERNATIONAL
شوتوکان آسای ریو
زندگی روزانتان را وقف کاراته کنید تا به رازهای زیبای درون آن پی ببرید.....اندرزهای بیست‌گانه فوناکوشی سن سی
شوتوکان آسای ریو
خوش آمدید
ماواشی گری کلاسیک
یوکو توبی گری
مای گری
اوشیرو اوراماواشی گری
یوکوگری که کومی
ماواشی گری

 سپندارمذگان !!!  به پاسداشت آیین ایرانی !!!  نه والنتین غربی !!!


روز بزرگداشت عشق،روز باستانی ما آریایی ها که قدمتی فراتر از 7000 سال دارد

سپندارمذگان خجسته باد

 


دنباله نوشتار ...

لیست دفترچه های داوری موجود در هیات کاراته استان

 

برای کسب اطلاعات بیشتر باجناب سن سی رمضانی مقدم دبیر ارجمندکمیته داوران هیات کاراته استان تماس بگیرید.

برای دیدن لیست روی دنباله نوشتارکلیک کنید


دنباله نوشتار ...
جواد باقریان
رئیس کمیته مربیان سبک آسای ریو ایران
اندرزهای فوناکوشی سن سی
آسای سن سی
نوشتارهای پیشین
دیگر افزارگان???? ???? ???? ????? ?????

Site Translator - برگرداننده تارنگار